Mon-Fri 09.00 - 17.00 1.800.456.6743

Judging Panel

Inzendingen voor de Audioloog van het Jaar-wedstrijd worden anoniem beoordeeld door een onafhankelijke jury.

Deze jury bestaat uit professionals uit de hoorzorgsector, van Europese verenigen tot liefdadigheidsinstellingen. Hieronder vindt u een lijst met enkele van de organisaties die deel uitmaken van de jury.

Als beheerder van de wedstrijd, mag Rayovac niet jureren.

Audio Infos

Audio Infos is het toonaangevende vakblad voor hoorspecialisten en audiologen. Het blad publiceert artikelen over wetenschap en onderzoek, evenementen, juridische aspecten en financiële en managementkwesties die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep, om de ontwikkelingen in de sector te volgen.

Audio Infos heeft 6 websites en 11 internationale papieren edities in 8 talen: Audio Infos Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Rusland en Zuid-Amerika; Audiology Infos Frankrijk, Brazilië, Nederland en Italië; en Audiology Worldnews speciale congresuitgaven.


 

 

EHIMA

De Europese vereniging van hoortoestelfabrikanten (European Hearing Instrument Manufacturers Association – EHIMA) vertegenwoordigt de zes grootste Europese fabrikanten van hoortoestellen die samen 90% van de productie in Europa voor hun rekening nemen.


 

EFHOH

De Europese organisatie van slechthorenden (European Federation of Hard of Hearing People – EFHOH) is een Europese niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk bestaande uit/voor slechthorende en dove mensen, moederorganisaties, en beroepsorganisaties op Europees niveau in dialoog met de Europese Unie, leden van het Europese parlement en andere Europese autoriteiten.


 

Sound Seekers

Sound Seekers is een in 1959 in de UK opgerichte liefdadigheidsinstelling van het Gemenebest voor dove mensen. Het biedt praktische oplossingen om mensen met gehoorproblemen te helpen hun recht op gezondheidszorg en onderwijs in de armste gemeenschappen wereldwijd te doen gelden. Zij werken momenteel in Malawi, Zambia, Gambia, Kameroen en Sierra Leona.


 

DSB

De Duitse vereniging van slechthorenden (DSB) is een zelfhulporganisatie voor gehandicapten die de sociale, medische, technische en juridische belangen van slechthorenden en doven in Duitsland vertegenwoordigt op lokaal, nationaal en federaal niveau. Het werk van DSB is gebaseerd op lokale verenigingen en zelfhulpgroepen die hun krachten bundelen in regionale verenigingen en in de Federale Vereniging.


 

Audition Solidaritte

Audition Solidarité is een in 2008 opgerichte humanitaire instantie die tot doel heeft het welzijn op het gebied van het gehoor te verbeteren voor kwetsbare en achtergestelde bevolkingsgroepen wereldwijd, via preventie, informatie, gehoortechnologie, training, onderzoek en acties ter ondersteuning van humanitaire projecten voor de horende wereld.


 

De stichting Signaalhonden voor Doven

De stichting Signaalhonden voor Doven (Hearing Dogs for Deaf People) traint honden om dove mensen uit hun isolement te halen en hun leven terug te geven. Een signaalhond mag overal mee naar toe en geeft zijn dove baas zelfvertrouwen om weer aansluiting te vinden bij familie, vrienden en mensen om hem heen en zo een prettiger leven te leiden.
Daarnaast waarschuwt de hond ook voor geluiden, zoals de deurbel of een rookmelder. Het bordeauxrode vestje dat de hond draagt geeft aan dat zijn baas doof is. Deze combinatie van hulp en levenslange vriendschap kan een leven compleet veranderen.”